Privacyverklaring


In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Sanne Marcusse is een online businesscoach bedrijf. Sanne Marcusse geeft advies en coaching aan ondernemers (B-to-B) in de vorm van persoonlijke coaching (1-op-1), online en live coaching gecombineerd met beveiligde toegang tot een online leeromgeving met
trainingsmateriaal, templates en formats. 

Via mijn website stel ik informatie beschikbaar over mijn trainingsprogramma’s voor ondernemers. 

Hierbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. 

Ik vind het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: +31 6 460 23 932
E-mail: Sannemarcusse@outlook.com

 

 
Verwerking van persoonsgegevens

Sanne Marcusse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Sanne Marcusse verwerkt. Deze zijn afhankelijk van de diensten en
functionaliteiten die je (op mijn website) gebruikt, NAW-gegevens:

 • Bedrijfsnaam + KvK nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Gebruikersnaam bij aanmaak online account
 • Informatie die je zelf invult in een veld/ contactformulier
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 
Doel en grondslag:

Sanne Marcusse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of communicatie over (nieuwe) programma’s.
 • Om met jou te communiceren over jouw programma en/of strategiegesprek.
 • Om jouw vragen te kunnen beantwoorden telefonisch of per e-mail.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens gebruikt Sanne Marcusse nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Sanne Marcusse zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derde partijen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Sanne Marcusse een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sanne Marcusse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 
Cookies

Sanne Marcusse gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Sanne Marcusse gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Bewaren

Sanne Marcusse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sanne Marcusse bewaart de gegevens zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitzondering
hierop zijn de gegevens die langer bewaard dienen te blijven omdat de wet dit verplicht.

 

 
Beveiligen

Sanne Marcusse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sanne Marcusse zorgt dat alleen noodzakelijke
personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via sannemarcusse@outlook.com.

 

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sanne Marcusse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Sanne Marcusse een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Sanne Marcusse van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sannemarcusse@outlook.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Sanne Marcusse jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

 
Tot slot:

Sanne Marcusse wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.